LAVI PA NOU #2 — EVA

«…Gen detwa nan nou ki mete kachnen, lè nou jwenn kliyan an, li di retire kachnen an..»
Eva se yon travayèz seksyèl ki oblije pran lari malgre Covid-19 la

Les commentaires sont fermés.