Auteur/autrice : YOD

10 juillet 2020 /
28 juin 2020 /
1 février 2015 /

Depi twa (3) semenn mizik kanaval ap woule nan radyo an Ayiti ak sou entènèt. Pifò gwoup mizikal fè soti « Mereng » yo. Nan Sa se kanaval, nou bay opinyon nou sou mizik kanaval nou te tande pandan de (2) premye semennyo. Nou tande anpil nan mizik ki soti pandan twazyèm semenn nan, nap propoze nou kèk mereng ke nou tande pou semenn sa ke nou panse ki gen yon bon travay ki fèt ladan yo ke se nan nivo tèks oubyen nan nivo melodi.

25 janvier 2015 /
9 mai 2014 /