TKSK: chèche bon ang nan.

Ti Konsèy Sou Kuizin avèk chèf Jéach

N’ap viv sa yo rele yon tan medyatik. An gwo sa k’ pa sou foto (ou byen video) epi ale sou entènèt, rezo sosyo… pratikman pa egziste. Pa gen anyen mwen ka fè kont sa, se pou sa m’ap benyen nou ak konsèy sou kouman nou dwe byen fè foto manje anvan nou lage yo sou nèt la nan madi foto kilinè ya.

4 – Fè laviwonn dede arebò sa ou vle fotografye a avan ou deklanche klèp.

Pou kòmanse, fotografi manje, si ou pa deja imajine li nan tèt ou, epi ou pa konnen ki bout pou pran li, mete kamera ou sou kote pou kèk moman epi gade preparasyon manje ou a byen nan tout direksyon.

Gade l’ pre, fè bak gade l’ lwen, vire toutotou li, wè ki jan li reflete limyè a pi byen.

Mete kamera ou nan pozisyon kanpe, wè sa li bay alavètikal, apwoche manje ou vle fè foto a, egzamine li nan tout ang ak pozisyon, jiskaseke ou jwenn youn ki satiyèt ou.

Se nan moman ideyal sa a, l’ap vin evidan pou ou ke ti etid obligatwa sa a pèmèt ou konnen ki aks pou pran.

Epi se pa menm jan ak lontan kote lè ou fè foto fòk ou al devlope, kote plis ou fè foto sa koute plis. Jodi a, ak nimerik la, ke ou fè yon foto ou byen ou kalonnen sijè ya ak yon dividal foto epi ou efase sa ou pa renmen yo se menman parèyman, Alòs pa fè ekonomi bout chandèl benyen manje ya ak foto epi kenbe sak pi nan gou ou a.

Randevou kase pou semenn pwochenn pou lòt konsey sou kijan pou fè foto manje

Pase yon bon madi

Jéach 2022

Ti Konsèy Sou Kuizin se yon ribrik ki anime pa Jéach (G.H.) Sou gwoup Whatsapp Rezo Passions ki rele Passion Gastronomie. Sou gwoup Whatsapp la, ribrik la pibliye sou non YonTiKonsèyChakJou

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.