TKSK: BALEYAJ Z, RÈG TYÈ

Ti Konsèy Sou Kuizin avèk chèf Jéach

Nan seri aprann fè foto manje jodi ya mwen fè yon ti rale sou « 2 TI PRENSIP BASIK : BALEYAJ Z, RÈG TYÈ » teknik ak konsèy pou amelyore konpozisyon foto manjew.

27 – KISA KI BALEYAJ Z AK RÈG TYÈ?

Youn nan kle pou reyisi yon foto se konnen ki jan yo òganize eleman yo andedan foto a menm. Sa pa toujou fasil, men gen sèten règ konpozisyon ki ka ede w. Ou dwe konnen yo paske yo pral edew balanse imaj ou. Sepandan, ou pa bezwen obsede sou sa non plis. Konsidere yo anvan tout bagay kòm zouti aprantisaj ki disponib pou kreyativite ou.

Direksyon lekti ak, règ tyè ya
Lè je nou ateri sou yon imaj, li gade imedyatman zòn ki pi klè ya epi apre li koumanse travèse foto a pou soti nan goch pou ale a dwat nan sans moute ak desann, sa a se sa nou rele yon lekti “Z”. Malgre ke sa a se yon nosyon piman teyorik, li ka enteresan pou pran sans sa a nan lekti an pou konn kouman wap mete kanpe eleman yo nan sèn ou oubyen nan plat ou ap tire pòtrel la.

Lè w mete sijè prensipal ou a nan kwen anwo gòch la, ou pral bay yon sèten likidite ak koerans nan lekti imaj la. Menm jan an tou, si ou mete l nan kwen ki pi ba dwat, je spektatè ou a ap vin poze sou plat ou an dènye, yon bon fason pou fini lekti yo sou pwen fò nan konpozisyon ou. Pou yon lekti vrèman dinamik, ou ka patisipe pou yon plasman opoze, sa vle di nan kwen anwo dwat oswa anba gòch. Li pa toujou yon bon lide pou mete pwen fò ou nan sant foto a. « Regards » la pral frape l nan mitan lekti ya, anpeche l eksplore lòt zòn nan imaj la.

Li toujou gen plis enpak pou desantre sijè ou a nan imaj ou epi gen yon rezon pou sa. Depi lantikite, matematisyen ak pent yo te defini yon prensip: sa ki nan « Nombre d’or ». Li reprezante rapò ideyal ant diferan pati nan yon imaj. A pati « nombre d’or » la yo jwenn yon adaptasyon senplifye: règ tyè ya. Li pral bay yon endikasyon sou ki jan ou ta dwe fè aranjman eleman yo nan sèn ou a. Prensip li konsiste nan mantalman divize imaj ou an nèf pati egal sou tyè vètikal ak orizontal.

Se lè w mete sijè w sou youn nan liy fòs sa yo, e pi patikilyèman nan entèseksyon yo, w ap konpoze ak plis amoni ak enpak. Kat pwen travèse sa yo koresponn ak pwen fò nan imaj la, zòn kote je a pral patikilyèman atire.

Pase yon bon madi

Jéach 2022

Foto kouvèti: laphotoculinaire.com, fallingfromstars.com

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.